preskoči na sadržaj

Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Zagreb

 > Naslovnica
Novosti

Božićni sajam

Autor: Slavica Horvat, 13. 12. 2018. 10:24

Mame i tate,

djedovi i bake,

bivši i budući učenici,

te svi ljudi dobre volje.

Pridružite nam se dana 14.12. u 16 sati u prostorijama naše škole i posjetite naš sajam.

 

Jurica Šperanda, ravnatelj

 [više]

VEČER MATEMATIKE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Pia Diklić, 13. 12. 2018. 10:03

U četvrtak 6.12.2018. godine naša škola je bila jedna od 290 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj koje su sudjelovale u Večeri matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva.

Kombinacija matematičkih igara i aktivnosti, kao i grickalica i sokova, pridonjela je odličnoj zabavi naših učenika i roditelja, a kada je negdje zapelo, u pomoć su pristizali naši profesori matematike

 [više]

Javni poziv

Autor: Slavica Horvat, 11. 12. 2018. 11:03

            U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP. 03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Osnovna škola dr. Ivan Merz, 10 000 Zagreb, Račkoga 4, partner u Projektu objavljuje

 Javni poziv

 

za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi dr. Ivan Merz - partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“

 

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba - partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

POMOĆNIK U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: Osnovna škola dr. Ivan Merz - partner u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme - 22 sata tjedno

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2018./2019. (ali najdulje do 14. lipnja 2019.)

 

UVJETI:

- najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema

- protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

- završena edukacija za posao pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

- osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)

- iskustvo u volontiranju

- iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju

 

Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika, obrazovna ustanova – osnovna / srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente:

- zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te         kontakt broj mobitela i elektronsku poštu)

- životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),

-  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (u minimalnom trajanju od 20 sati)

 

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se Osnovnoj školi dr. Ivan Merz, 10000 Zagreb, Račkoga 4, s naznakom Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi dr. Ivan Merz - partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ od __prosinca do __prosinca 2018. godine preporučeno poštom ili osobno.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona  01/4610 419.

Javni poziv biti će objavljen 11. prosinca 2018. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i mrežnim stranicama Škole i otvoren je do 19. prosinca 2018. godine.

 

              V.D. RAVNATELJA:

 

                                                                                                     Jurica Šperanda              

 [više]

RAZMJENA UČENIKA S AUSTRIJOM Vijest ima dokument u privitku

Autor: Pia Diklić, 6. 12. 2018. 09:25

Već tradicionalno i ove školske godine dvanaest učenika sedmih  razreda OŠ „Dr.Ivan Merz“ sudjelovalo je u međunarodnom projektu razmjene učenika s Gradišćanskim Hrvatima Savezne gimnazije BR/BRG/BORG Eisenstadt.

Iako je ovo već sedma godina i dalje vrlo uspješne suradnje s Gradišćanskim Hrvatima svaki odlazak u Gradišće je novo i dragocjeno iskustvo. Učenici su ove godine u Austriji boravili od 17. studenog do 24. studenog, a tema ovogodišnjeg projekta bila je „ Hundert / Sto“. Učenici su marljivo sudjelovali u svim nastavnim aktivnostima, a hladno vrijeme ih nije omelo niti u obilasku Beča i njegovih znamenitosti (Stadtzentrum, Stephansdom, Schloss Belvedere, Hundertwasserhaus, Schloss Schönbrunn, Technisches Museum, Christkindlmarkt) niti u poslijepodnevnim druženjima s austrijskim prijateljima.

Tjedan je brzo preletio, a svi se već sada vesele svojim novim prijateljima koje očekuju na proljeće.

 
 [više]

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Vijest ima dokument u privitku

Autor: Slavica Horvat, 18. 11. 2018. 21:49

Piše Marina Šarić
 
Svake godine uoči obilježavanja obljetnice pada Grada u našoj školi skrušeno se prisjećamo žrtve Vukovara. U četvrtak, 15. studenog, branitelji su učenicima sedmih i osmih razreda održali predavanje o Domovinskome ratu. Učenici su iz prve ruke mogli saznali o uzrocima i dosezima rata, o posljedicama koje je ostavio nama i našoj domovini te se pripremiti za posjet Vukovaru, mjestu najvećeg pijeteta. Subota je dan paljenja svijeća, a u nadolazećem tjednu razrednici će na Satu razredne zajednice s učenicima razgovarati o Vukovaru. I naši učenici raspisali su se na poticaj prof. Validžić na temu Vukovara. Sastavak učenice možete pročitati u priloženom dokumentu.
 

 

 
 [više]

Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici

Autor: Slavica Horvat, 16. 11. 2018. 16:43

Piše Marina Šarić
 
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u suorganizaciji Knjižnice, Hrvatskoga knjižničarskog društva i Ureda pravobraniteljice za djecu, 13. studenoga 2018. godine održano je predavanje „Čitati je lako, pitaj nas kako!“ Predavanju su prisustvovali učenici trećih i osmih razreda naše škole, sa svojim učiteljima. Njime je predstavljen program Mreže mladih savjetnika Pravobraniteljice za djecu koji se provodi kao dio Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“ Predavanje je bilo dio programa Mjeseca hrvatske knjige 2018.

 

 
 
#predavanje #kampanja #čitanje #mladi #disleksija #Mjesechrvatskeknjige2018
 [više]

Učenik Nikola Jurić osvojio prvo mjesto na Jedriličarskom memorijalu "Marko Horvat"

Autor: Slavica Horvat, 9. 11. 2018. 20:59

Na zagrebačkom jezeru Jarun 19. i 20 listopada vodila se prava sportska borba na Jedriličarskom memorijalu "Marko Horvat".

Učenik 6.a razreda, Nikola Jurić osvojio je sjajno 1. mjesto na 18. pojedinačnom otvorenom prvenstvu zagrebačkih osnovnih škola.

 Bravo Nikola!

 [više]

Nagrada na natječaju Kupujmo hrvatsko

Autor: Slavica Horvat, 29. 9. 2018. 10:07

U organizaciji Gradskoga ureda i Hrvatske gospodarske komore, održan je literarni natječaj na temu Kupujmo hrvatsko na kojem je naš učenik, Luka Ben Cviljak, pod mentorstvom prof. Marine Šarić, pobijedio na natječaju i osvojio vrijednu nagradu - smartphone Vivax. Luka je bez imalo treme, na Trgu bana Josipa Jelačića, pročitao svoj sastavak uz zdušno navijanje 6. a i 6. c razreda te uz gromki pljesak okupljenog mnoštva. Nastup je bio prikazan na televiziji i zabilježen u medijima. Ovakve nagrade, poticaj su našim učenicima da i dalje marljivo stvaraju, da promisle o važnosti kupovine hrvatskih proizvoda te doprinesu samim proizvođačima i općem dobru.
 

 [više]

Kestenijada

Autor: Slavica Horvat, 19. 10. 2018. 19:48

U četvrtak, 25. listopada, u našoj školi održala se tradicionalna Kestenijada. Svaki razred sudjelovao je tako što su učenici donirali kestenje koje su, naravno, roditelji kod kuće prvo vrijedno zarezali. Naši vrijedni učitelji, ravnatelj i domar, pripremili su bačve i drva za pečenje te su se marljivo znojili nad njima dok su ozareni učenici nestrpljivo čekali da se kesteni ispeku. Bio je sunčan dan, tako da su se učenici družili i igrali na suncu, a neki su panično tražili papir i trgali bilježnice kako bi napravili smotuljke za svoju porciju kestena. Ljubitelji Harryja Pottera mogli su sudjelovati u kvizu koji je vodila prof. Čurlin. Sve u svemu, bilo je to još jedno lijepo druženje na našem školskom dvorištu, a nasmiješena lica ostala su trajno zabilježena na fotografijama.
 
Marina Šarić
 [više]

ROBOTIKA

Autor: Slavica Horvat, 26. 9. 2018. 15:30

Radionice "Malih robotičara" se počinju održavati od sljedećeg tjedna.
Početne grupe (učenici koji prošle godine nisu pohađali robotiku) će svoj prvi termin imati u utorak 2.10. u 17h ispred učionice 5.
Napredne grupe (učenici koji su pohađali robotiku prošle godine) će svoj prvi termin imati u srijedu 3.10. u 17h ispred učionice 5.

 

Siniša Pogačić

 [više]

OBAVIJEST!

Autor: Slavica Horvat, 20. 9. 2018. 08:12

Zbog kvara na telefonskim linijama nismo u mogućnosti usmjeriti vaše pozive.

Prilikom poziva birajte portirnicu i ostavite poruku.

Hvala na razumijevanju.

Juirica Šperanda, ravnatelj

 [više]

Poštovani roditelji

Autor: Slavica Horvat, 8. 6. 2018. 12:55

Upisi u prve razrede za šk.god.2018./2019. provodit će se u spomen sobi škole 14. lipnja ujutro od 8 do 10 sati te poslije podne od 16 do 18 sati. U petak, 15.lipnja također ujutro od 8 do 10 sati te poslije podne od 16 do 18 sati. U subotu, 16.lipnja od 10 do 12 sati. Molimo roditelje da ponesu kopiju rodnog lista djeteta.

 

Potvrde za djecu koja neće ići u našu školu možete podignuti na porti škole 13.lipnja od 12 sati.

 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Mirela Bukač,prof.

 [više]

OBAVIJEST!

Autor: Slavica Horvat, 29. 5. 2018. 15:07

 

Od dana, 25.svibnja počinje primjena EU Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te prestaju važiti dosadašnje roditeljske suglasnosti kojima smo mogli objavljivati fotografije o školskim aktivnostima u kojima su sudjelovali učenici. Učenici naše škole su maloljetne osobe te će za svaku objavu fotografija i imena i prezimena učenika  (koje će se koristiti za informiranje o našem radu)  roditelji trebati dati pisanu privolu.
Mi ćemo se i dalje truditi redovno vas informirati o našem radu, aktivnostima i uspjesima naših učenika.
Lijepo molimo medije i ostale korisnike koji bi prenijeli vijesti s naše stranice da se pridržavaju odredbi GDPR-a  kako ne bi svi zajedno došli u nezgodnu situaciju.
 

ravnatelj Jurica Šperanda

 [više]

Sramim se

Autor: Filip Potočki, 8. 6. 2016. 17:29

Tijekom cijele godine naši djelatnici, ali i učenici uključeni su kroz razne projekte u uređenje i održavanje školskog dvorišta i naših zelenih površina. Žalosno je vidjeti kako neki ljudi ne poštuju trud naših učenika niti rad cijele naše škole.

  • zabranjen je ulaz psima u dvorište, igralište i u zgradu škole!
 [više]

PRAVILNICI!

Autor: Slavica Horvat, 8. 9. 2014. 12:36

Iskazuje se potreba ponovnog čitanja i utvrđivanja pravilnika kojih se moramo pridržavati.

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Office 365 za škole

Besplatna Office 365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

Prijavite se svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

E-DNEVNIK

Priloženi dokumenti:
e-D upute za roditelje.pdf

Zaštita djece na internetu

Priloženi dokumenti:
HAKOM Brosura.pdf

Naš YouTube kanal

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Školski dokumenti
Tražilica
Web novine MRAVEK

Video zapisi

Zdravstveni odgoj
Protokol - nasilje
Jelovnik

Priloženi dokumenti:
JELOVNIK3.docx

CMS za škole logo
Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Zagreb / Račkoga 4, HR-10000 Zagreb / www.os-imerz-zg.skole.hr / ured@os-imerz-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju