preskoči na sadržaj

Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Zagreb

 > Natječaji
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA

Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Zagreb, Račkoga 4, na temelju  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 5/12, 16/12, 86/12  i 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)  raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme  

 

UVJETI:

Prema Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

   - životopis

   - presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

   - presliku dokaza o državljanstvu

   - uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  ne starije od 6 mjeseci

Na natječaju mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole u roku od 8 dana od dana

objave natječaja.

 

 

Zagreb, 10.10.2018.                

 

                                                                                                                             


NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Na temelju članka 126. i 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine “ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13,  152/14, 7/17 I 68/18) i članka 61. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Dr. Ivan Merz, Zagreb, Račkoga 4, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

UVJETI:

1) Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koja može biti:

 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij,
 4. završen stručni četverogodišnji studij za učitelja kojim se stječe 240 ECTS bodova.

              2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,            

             3) najmanje 8 (osam) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 (pet) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Iznimno ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja/icu obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br.59/90.,26/93.,27/93.,29/94.,7/96.,59/01.,114/01.,i 76/05.)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme  od 5 (pet) godina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja/ice u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Račkoga 4, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“

 

 


Upisi u PRVI razred

E-DNEVNIK

Priloženi dokumenti:
e-D upute za roditelje.pdf

Zaštita djece na internetu

Priloženi dokumenti:
HAKOM Brosura.pdf

Kalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Naš YouTube kanal

Školski dokumenti
ARHIVA VIJESTI
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Web novine MRAVEK

Video zapisi

Zdravstveni odgoj
Protokol - nasilje
Jelovnik

Priloženi dokumenti:
Jelovnik2.doc

OCJENJIVANJE
Pravilnik o kućnom redu

CMS za škole logo
Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Zagreb / Račkoga 4, HR-10000 Zagreb / www.os-imerz-zg.skole.hr / ured@os-imerz-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju